Your address will show here +12 34 56 78
Course


Speaker  :
อาจารย์เอกนรินทร์ ศิริทรัพย์
Position :
Line API Expert and CEO AMN Corporation
 
Content :
สำหรับผู้ที่สนใจ LINE API คอร์สนี้จะแนะนำให้ได้รู้จักว่าใน LINE API มีอะไรให้เราสามารถนำมาใช้งานได้บ้าง (LINE API Ecosystem) รวมถึงการแนะนำเส้นทางสู่การเป็น LINE API Expert โดย อ.เอกนรินทร์ หนึ่งในคนไทยเพียงคนเดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น LINE API Expert ประจำปี 2019
!!! รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น
Contact :
Ex Academy Tel : (0) 2-821-7888
E-mail : info@exacademy.co
Link : https://www.facebook.com/ExAcademy.net/
 Location


 

 
0